Kumpulan Hadits

Larangan Mencaci Sahabat Rasulullah SAW

1. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai satu cupak atau separonya dari yang telah mereka infakkan. (Mashabih Assunnah)
 

2. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapat petunjuk jalan. (Ad-daarami)

ical © copyright 2009 - 2020